PROFIL

KATEŘINA BOROVCOVÁ - Katyia Na´ilah

Kateřina Borovcová je nezávislá profesionální tanečnice orientálního břišního tance. Vystupuje pod uměleckým jménem Katyia Na´ilah (čti Katya Na-ylah).  Jde o spojení jejího křestního jména a arabského slova na´ ilah , což lze přeložit do přibližného významu "ta co má úspěch, zisk".  V  tomto případě to však není myšleno materiálně. Toto jméno si Katyia zvolila proto, že orientálním břišním tancem mnohé získala a za svůj úspěch považuje především to, že se jej vůbec naučila, neboť předtím neměla žádné taneční zkušenosti. Orientální tanec ji však naprosto uchvátil a po čase zjistila, že již bez tance nemůže být.

Orientálnímu břišnímu tanci se intenzivně věnuje již několik let. Má za sebou stovky odtančených hodin, mnoho speciálních tanečních kurzů,  seminářů, workshopů i soukromých hodin u nejlepších českých i zahraničních lektorů.  Své taneční vzdělání si rozšiřuje  stále, mimo jiné  absolvovala půlroční vzdělání v projektu školení pro lektorky a tanečnice v rámci  Orient Art Clubu.

Své taneční vzdělání si rozšiřuje absolvováním mnoha seminářů - jak u českých lektorek (Kaira,  Shereen, EglalLíza Végrová, Sahar , Katka Krejčová,  Karolína Idrisová,  Mona,  Lenka Zychová , Sheyla) tak i zahraničních tanečníků (Asfrah Hassan, Namire, Mahdy Emara, Jillina, Angeles, Mercedes Nieto,  Jamilah  , Marta Korzun). Zkušenosti z těchto seminářů a vzdělávacích akcí a také své osobní taneční zkušenosti se snaží předat dál svým žákyním a kurzistkám, to nejdůležitější na tanečních hodinách je však pohoda z tance a radost z pohybu.

KURZY - na hodinách se věnuje především klasickému egyptskému stylu raqs sharki. Věnuje se však také folklorním tancům, tanci se závojem a orientálnímu flamencu, tyto druhy tanců pak vyučuje jak na pravidelných hodinách tak pak především na tanečních seminářích.

SOUTĚŽE - v roce 2011, 2012 a 2014 a 2015 absolvuje mnoho soutěží v orientálním tanci, získává zkušenosti i ocenění, např. úspěšně se umisťuje na Mistrovství české republiky a získává tak nominaci na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa v bellydance 2012. Na mistrovství světa v bellydance - classic postupuje až do finále a obsazuje 4.místo. Na open soutěžích v rámci ME a MS pak získává 2x druhé a 1x třetí místo.

úspěchy:

festival Arabesque 2017 . 1.místo kategorie klasik, dospělí

festival Arabesque 2016 . 1.místo kategorie klasik, dospělí

festival Arabesque 2015 . 1.místo kategorie klasik, dospělí

World Dance Championship WADF Liberec - 1.místo bellydance clasic, folk, kategorie adults II

TANEČNÍ SKUPINA - v roce 2012 zakládá taneční uskupení El´Safa. Taneční uskupení má široký repertoár, od orientálního flamenca po tanec se závojem.

Taneční bio:

2008  seznámení s orientálním  tancem

2009  pravidelné vystupování s taneční skupinou. Vedení kurzů břišního tance, Pardubice

2010  solová vystoupení, vedení pravidelných kurzů v Pardubicích.

2011  pravidelné kurzy v Pardubicích určené pro všechny pokročilosti, individuální výuka, semináře

        Soutěže a festivaly:

        Květnový festival - soutěž v orientálním tanci -2.choreo saidi a 5. místo raqs sharki

        Festival let´s dance Praha - open stage

        International bellydance competition Mladá Boleslav - 5.místo raqs sharki

        Festival Tales of Sahara, Brno - open stage

2012 • pravidelné kurzy v Pardubicích určené pro všechny pokročilosti, individuální výuka, semináře

        • Soutěž v orientálním tanci Náchod

        - 1.místo ve své věkové kategorii - choreo raqs sharki 

        - 2.místo v tanci s rekvizitou

         • Talent Adwars - soutěž v orientálním tanci, Praha

        - 2.místo v kategorii bellydance solo, kategorie profesionál, ženy - seniorky

        • Založení taneční skupiny El´Safa

        • Květnový festival - sotěž v orientálním tanci

        - 4.místo v kategorii bellydance Klasika solo, raqs sharki a 4.místo v tanci s rekvizitou, choreografie se závojem

        • účast v soutěžní porotě v rámci pardubické soutěže v orientálním tanci "Alfa Orient"

        • Mistrovství české republiky 2012

       - 1.místo na Mistrovství české republiky - bellydance solo folk, adultsII

       - 4.místo na Mistrovství české republiky - bellydance classical solo, adults II

       - 3.místo na Mistrovství české republiky - bellydance show solo, adults II

        • Festival let´s dance Praha - open stage

        • European Championship v bellydance, Liberec 2012

        - 8. místo na Mistrovství Evropy v bellydance show, adults2

        • World Championship v bellydance, Liberec 2012

        - 4.místo na Mistrovství světa v belly classic, adults2

        • OPEN WORLD DANCE FESTIVAL BABYLON 2012

        - 2.místo v kategorii Belly mix - classic

        - 3.místo v kategorii Belly mix - show

2013  • pravidelné kurzy v Pardubicích určené pro všechny pokročilosti, individuální výuka, semináře

soutěže - World dance championship Liberec 2013

           2.místo - bellydance show

           3.místo bellydance classic

           5.místo bellydance folk

2015 - festival Arabesque 2015 . 1.místo kategorie klasik, dospělí

             World Dance Championship WADF Liberec - 1.místo bellydance clasic, folk, kategorie adults II

2016 - - festival Arabesque 2016 . 1.místo kategorie klasik, dospělí

2017 - - festival Arabesque 2017 . 1.místo kategorie klasik, dospělí

 

OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY

S porotkyní Mila El Kral