09.10.2011 08:55

Etiketa studentky

 O tom, jaká má být správná či ideální lektorka, tu už článek byl, ale jak by se měla chovat ideální studentka? Co dělat a co naopak nedělat? Přečtěte si následující body a zamyslete se, zdali je také dodržujete, nebo jestli svým chováním neznepříjemňujete hodinu nejen lektorce, ale třeba i ostatním studentkám.

 
1.      Na hodiny chodím včas, abych nerušila lektorku a zejména ostatní studentky. Včas znamená alespoň 5 (nejlépe však 10) minut před začátkem hodiny, abych se stihla v klidu převléknout a nachystat na hodinu. Toto platí zejména pro studia, kde mi musí otevírat lektorka nebo jiná studentka. Pokud přijdu pozdě, rozehřeji se vzadu, abych nikoho nerušila, a pak se zařadím mezi ostatní.
2.      Pokud potřebuji odejít dříve, upozorním na to lektorku ještě před hodinou. Stejně tak pokud vím, že se nemohu na lekci dostavit včas nebo nemohu přijít vůbec, je slušnost na to včas (a lepší alespoň později než nikdy) upozornit.
3.      Své osobní problémy nechám před dveřmi studia. Na hodinu si jdu odpočinout od každodenních starostí a myslet chvíli také na něco jiného.
4.      Před hodinou si vypnu mobilní telefon.
5.      Nosím vhodné oblečení, které mi dovolí volný pohyb zejména při protahování/posilování, a které umožní lektorce kontrolovat správný postoj a provádění prvků. Nevhodným mohou být také penízkové šátky, které svým cinkáním ruší ostatní. Vhodným oblečením jsou např. leginy a těsné tričko nebo kratší top. Nošení kostýmu na hodinu není také vhodné. Kostým je určený pro vystupování, ne na trénink.
6.      V průběhu výuky zbytečně nemluvím, abych nerušila lektorku a ostatní studentky. Toto platí zejména při vysvětlování nových věcí a také při sledování videí. V průběhu výuky neřeším věci, které do ní nepatří. Otázky jsou vítány, pokud jsou přímo k tématu. Ostatní taneční otázky (např. ohledně minulé lekce) si schovejte na vyhrazený čas před nebo po lekci.
7.      Pokud se na hodině učíme hrát na činelky, nebudu „třískat“ při každé možné příležitosti. Lektorka nám většinou sama řekne, kdy se má začít hrát a kdy přestat.
8.      Během výuky se vyvaruji vysvětlování jakýchkoliv prvků nebo kombinací ostatním studentkám. To je práce lektorky.
9.      Na hodinu se jdu uvolnit, něco naučit a také družit s lidmi se stejným zájmem. Nehraji si tedy na hvězdu, co všechno zná, všude byla a všechno umí nejlíp.
10.    Prokazuji respekt nejen lektorce, ale i ostatním studentkám. Snažím se je povzbudit a navodit přátelskou atmosféru. Čas, kdy se lektorka věnuje individuálně jedné studentce, využiji k procvičování problémových věcí a zapsání poznámek, případně krátkému protažení nebo odpočinku. V žádném případě si nezačnu nahlas povídat nebo doučovat ostatní studentky (viz bod 8).
11.   Jakékoliv poznámky k výuce (ať už pozitivní nebo kritické) jsou vítány, ale sdělím je lektorce soukromě před nebo po výuce, případně emailem. Během výuky se jakýchkoliv poznámek vyvaruji a snažím se věnovat výuce na 100%. Jsem otevřená novým věcem. Píšu si poznámky, a pokud něčemu nerozumím, zeptám se (pravděpodobně nejsem jediná, kdo tomu nerozumí). Mnoho prvků se také dá provádět v různých verzích s různými pozicemi paží. Žádny není špatný, pokud není přímo zdraví nebezpečný. Proč se tedy nenaučit něco nového?
12.   Jsem sama zodpovědná za dohnání látky z promeškaných lekcí. Lektorku zbytečně nezatěžuji věcmi, se kterými mi mohou pomoci ostatní studentky. Sama se snažím pomoci studentkám, které potřebují něco vysvětlit, ukázat nebo např. poslat hudbu/video v jiném formátu. Ale – viz bod 8.
13.   Po své lektorce nežádám věci, které nesouvisí s výukou. Např. půjčování dvd, cd nebo kostýmů.
14.   Prokazuji respekt i ostatním tanečnicím mimo můj kurz. Vystoupení, i to, které se mi nelíbí, sleduji tiše, a pokud je to vhodné, podporuji vystupující tanečnici např. potleskem nebo zaghareetem. Kritizuji slušně a věcně. Pochvala také nezabolí :-)
15.   Pokud si chci „podrbat“ o ostatních tanečnicích, udělám tak v soukromí s kamarádkou. Není vhodné pomlouvat ostatní tanečnice (nebo jiné taneční styly) před lidmi, které dobře nebo vůbec neznáme. Rozdíl mezi věcnou kritikou a pomlouváním je velký.
16.   Pokud jdu na seminář, věnuji se pouze tématu, na který je vypsán. Nebudu se tedy např. lektorky po skončení ptát na „ty krásné záklony od Rachel Brice“, když se na semináři dělá drum solo.
17.   Pokud je na semináři dovoleno natáčen videa, nechám si je opravdu jen pro vlastní potřebu (a případně je dám k dispozici ostatním účastnicím semináře). Rozhodně je však nepošlu ještě večer na youtube, obzvláště, když nás na lektorka žádala, abychom to nedělaly.
 
Datum: 25.03.2010
Autor: Lenka Adámková

 

https://www.orientmagazin.net/clanky/tanec/etiketa-studentky-196

Anketa

Souhlasíte? Jak to máte vy?

Souhlasím (11)

Celkový počet hlasů: 17