INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Nabízím možnost individuální výuky dle přání tanečnice - kombinace, technika, choreografie.

Individuální výuka probíhá v Pardubicích, pokud se nedomluvíme jinak. Sál je se zrcadly.

Cena: platba lektorce v hotovosti 300,- Kč/hod. - technika, kombinace

Cena: platba lektorce v hotovosti 600,- Kč/hod - choreografie

Pronájem sálu platí zájemkyně, nutné se domluvit předem na termínu, aby byl sál volný. (cena za pronájem sálu v Pardubicích je cca 250,-Kč/hod.)

V případě zájmu je možné provést výuku i u Vás, ale pak se k sazbě započítávají náklady na cestovné a přípravu. V případě požadavku sestavení choreografie je nutné skladbu poslat předem e-mailem.